گروه آموزشی تألیفی دکتر همایونی

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه آپادانا

ثبت نام
دوره جامع شیراز ارز

دوره جامع

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه
مدت زمان هر جلسه: دو ساعت و نیم
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره کارنسی پلاس شیراز ارز

دوره کارنسی پلاس (Currency + )

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)

+ یک جلسه ۳ ساعته نصب برنامه های مورد نیاز
+ یک جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی (جهت انجام معامله عملی) در انتهای دوره
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
ارائه فیلم کامل دوره (که قابل اجرا روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی و همچنین گوشی می باشد.)
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره دایموند شیراز ارز

دوره دایاموند (VIP)

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)

+ یک جلسه ۳ ساعته نصب برنامه های مورد نیاز
+ یک جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی (جهت انجام معامله عملی) در انتهای دوره
تعداد جلسات: ۱۲جلسه
ارائه فیلم کامل دوره (که قابل اجرا روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی و همچنین گوشی می باشد.)
وجه تمایز این دوره با کارنسی پلاس: این دوره در یک فضای کاملا لوکس با ظرفیت کلاس زیر ۱۰ نفر به صورت نیمه خصوصی به همراه
پذیرایی و … در هر جلسه برگزار می گردد.
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره خصوصی شیراز ارز

دوره خصوصی

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)

+ یک جلسه ۳ ساعته نصب برنامه های مورد نیاز
+ یک جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی (جهت انجام معامله عملی) در انتهای دوره
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
ارائه فیلم کامل دوره (که قابل اجرا روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی و همچنین گوشی می باشد.)
وجه تمایز این دوره با دایاموند: این دوره در یک فضای کاملاً لوکس با ظرفیت کلاس زیر ۳ نفر به صورت خصوصی به همراه پذیرایی و … در هر جلسه برگزار می گردد.
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره جامع شیراز ارز

دوره جامع

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه
مدت زمان هر جلسه: دو ساعت و نیم
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره کارنسی پلاس شیراز ارز

دوره کارنسی پلاس (Currency + )

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)

+ یک جلسه ۳ ساعته نصب برنامه های مورد نیاز
+ یک جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی (جهت انجام معامله عملی) در انتهای دوره
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
ارائه فیلم کامل دوره (که قابل اجرا روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی و همچنین گوشی می باشد.)
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره دایموند شیراز ارز

دوره دایاموند (VIP)

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)

+ یک جلسه ۳ ساعته نصب برنامه های مورد نیاز
+ یک جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی (جهت انجام معامله عملی) در انتهای دوره
تعداد جلسات: ۱۲جلسه
ارائه فیلم کامل دوره (که قابل اجرا روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی و همچنین گوشی می باشد.)
وجه تمایز این دوره با کارنسی پلاس: این دوره در یک فضای کاملا لوکس با ظرفیت کلاس زیر ۱۰ نفر به صورت نیمه خصوصی به همراه
پذیرایی و … در هر جلسه برگزار می گردد.
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دوره خصوصی شیراز ارز

دوره خصوصی

طول دوره: ۲۵ ساعت (۴۰ روز)

+ یک جلسه ۳ ساعته نصب برنامه های مورد نیاز
+ یک جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی (جهت انجام معامله عملی) در انتهای دوره
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
ارائه فیلم کامل دوره (که قابل اجرا روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی و همچنین گوشی می باشد.)
وجه تمایز این دوره با دایاموند: این دوره در یک فضای کاملاً لوکس با ظرفیت کلاس زیر ۳ نفر به صورت خصوصی به همراه پذیرایی و … در هر جلسه برگزار می گردد.
هزینه دوره: جهت اطلاع از هزینه دوره با شماره ۰۷۱۳۶۳۰۶۴۷۵ تماس حاصل فرمایید.